Till ett garage på 52 kvm så går det åt cirka 13 liter BetSil (0,25l/kvm), men det kan variera mycket.
En nygjuten glättad betong yta suger oftast mindre än ett gammalt golv.