BetSil hållbarhet är 2 år efter produktionsdatum.
Gäller både för öppnad som oöppnad dunk.
Vi rekommenderar alltid att skaka dunken eller röra om innan användning.