Så här fungerar BetSil betongimpregnering

När du behandlar betong så reagerar BetSil med kalken som finns i betongen och bildar kristaller i sprickor och luftfickor. BetSil tränger ned ca 2 cm i betonggolvet och skapar en hård och tät yta.

Före behandling

All obehandlad betong är porös och har mängder med mikrosprickor i sig. Där tränger kemikalier och vätska lätt ned och gör den ful och ibland oanvändbar. Dessutom ger obehandlad betong ifrån sig ett ytterst farligt damm som gör att betongen måste behandlas. Med BetSil skyddar du golvet på ett effektivt och miljömässigt bra sätt. Om du vill så går det utmärkt att måla ett golv som är behandlat med BetSil.

Under behandling

När man applicerar BetSil på betonggolvet så tränger den ned i de mikrosprickor och hålrum som finns i betongen. BetSil når in ca 2 cm i betongen, beroende på hur betongen är beskaffat (ny/gammal, tät/porös ) så får man lägga på BetSil ett antal gånger tills betongen är mättad.

Efter behandling

När BetSil har trängt in i betongen så kommer den att reagera med den fria kalken (kalciumhydroxid) som finns i betongen. Det aktiva ämnet i BetSil kristalliserar sig och fyller ut mikrosprickor och luftfickor i betongen. Har du ett gammalt golv så kommer kemikalier och andra vätskor att tryckas upp till golvytan. Har du behov av ett ytterst starkt och hårt golv så lägger du ett sista lager med BetSil Extra på betonggolvet. Det skapar en yta ovanpå den BetSil som redan ligger inne i betongen och gör den extra slitstark. Passar utmärkt i djurstallar eller verkstäder där golvet kan vara hårt ansatt av kemikalier i olika former.

Ett betonggolv behandlat med BetSil är…

  • Permanent skyddat

  • Fritt från betongdamm

  • Tåligt mot kemikaliespill

  • Hårt

  • Halkfritt

  • Hygieniskt

  • Lättstädat

  • Antistatiskt

  • Fuktskyddat