OM KALKUTFÄLLNINGAR

På betong kan man ibland se ”vita slöjor” som oftast går under beteckningen kalkutfällningar. Dessa utfällningar försämrar inte betongen hållbarhet men kan upplevas etiskt störande. Oftast slits kalkutfällningar bort över tid och nära nog all betong drabbas i viss grad av kalkutfällnngar. För BetSils del är kalkutfällningar inte reklamationsgrundande.

Mängden kalkutfällningar som uppstår i betongen är beroende på hur mycket obränd kalk som finns kvar i betongen efter att den härdat färdigt. När den obrända kalken kommer i kontakt med vatten, bildar den kalkutfällningar på ytan av betongen. Ju kallare det är, desstu större blir kalkutfällningarna, närmar sig temperaturen +5 grader så måste man låta betongen bränna längre än normalt, för att slippa stora kalkutfällningar.

För offentlig miljö, testa

Tänker du lägga BetSil på betongytor som skall användas i offentlig miljö eller i en bostad, gör en test först. Du vet inte i förväg hur mycket obränd kalk du har i din betong och hur betongen kommer att reagera. Du får också bekräftelse på hur betongytan kommer att se ut efter att du lagt BetSil.

Köp 1 liter BetSil i vår webbshop och lägg BetSil på en betongyta som du vet inte kommer att vara synlig i framtiden. Typ golvet i ett badrum där du skall lägga klinkers, eller i köket, där du vet vart diskbänken skall stå.

Gör du det, så kommer du att få en uppfattning om betongen överreagerar och skapar stora kalkutfällningar. Men tänk på att även om du inte får några kalkutfällningar på provytan, så innebär det inte att du kan få dem på något annat ställe. Men förhoppningsvis är de då så små att du kan ta bort dem.

Att ta bort kalkutfällningar

Kalkutfällningar försämrar inte betongen men som kan vara en sak man stör sig på innan de är bortslitna.

Kalkutfällningar kan även ”slitas bort” manuellt genom att borsta betongen med stenmjöl eller borsta med en stålborste.

Du kan även tvätta bort kalkutfällningar mekaniskt med olika syralösningar som saltsyra, fosforsyra, ättiksyra eller citronsyra. Späd syran så att du får en 10-20% lösning, en för stark lösning riskerar att skada betongen.
Använd skyddsutrustning för att skydda händer, hud och ögon.
Tvätta betongen innan du använder syralösningen tvätta den också noga efter behandlingen.

Saltutfällningar vid överdosering

Om du överdoserar BetSil så att inte betongen ”tar åt sig” allt, då är risken stor att du får saltutfällningar när ytan torkar. Saltavlagringar blir som småkorn på betongytan och borstas eller skrapas bort. Se till att tvätta av golvet ordentligt efteråt. Skillnaden mellan salt- och kalkutfällningar är att om du luktar/smakar på utfällningen så kommer kalken att lukta ”ägg”.

OM KALKUTFÄLLNINGAR

På betong kan man ibland se ”vita slöjor” som oftast går under beteckningen kalkutfällningar. Dessa utfällningar försämrar inte betongen hållbarhet men kan upplevas etiskt störande. Oftast slits kalkutfällningar bort över tid och nära nog all betong drabbas i viss grad av kalkutfällnngar. För BetSils del är kalkutfällningar inte reklamationsgrundande.

Mängden kalkutfällningar som uppstår i betongen är beroende på hur mycket obränd kalk som finns kvar i betongen efter att den härdat färdigt. När den obrända kalken kommer i kontakt med vatten, bildar den kalkutfällningar på ytan av betongen. Ju kallare det är, desstu större blir kalkutfällningarna, närmar sig temperaturen +5 grader så måste man låta betongen bränna längre än normalt, för att slippa stora kalkutfällningar.

För offentlig miljö, testa

Tänker du lägga BetSil på betongytor som skall användas i offentlig miljö eller i en bostad, gör en test först. Du vet inte i förväg hur mycket obränd kalk du har i din betong och hur betongen kommer att reagera. Du får också bekräftelse på hur betongytan kommer att se ut efter att du lagt BetSil.

Köp 1 liter BetSil i vår webbshop och lägg BetSil på en betongyta som du vet inte kommer att vara synlig i framtiden. Typ golvet i ett badrum där du skall lägga klinkers, eller i köket, där du vet vart diskbänken skall stå.

Gör du det, så kommer du att få en uppfattning om betongen överreagerar och skapar stora kalkutfällningar. Men tänk på att även om du inte får några kalkutfällningar på provytan, så innebär det inte att du kan få dem på något annat ställe. Men förhoppningsvis är de då så små att du kan ta bort dem.

Att ta bort kalkutfällningar

Kalkutfällningar försämrar inte betongen men som kan vara en sak man stör sig på innan de är bortslitna.

Kalkutfällningar kan även ”slitas bort” manuellt genom att borsta betongen med stenmjöl eller borsta med en stålborste.

Du kan även tvätta bort kalkutfällningar mekaniskt med olika syralösningar som saltsyra, fosforsyra, ättiksyra eller citronsyra. Späd syran så att du får en 10-20% lösning, en för stark lösning riskerar att skada betongen.
Använd skyddsutrustning för att skydda händer, hud och ögon.
Tvätta betongen innan du använder syralösningen tvätta den också noga efter behandlingen.

Saltutfällningar vid överdosering

Om du överdoserar BetSil så att inte betongen ”tar åt sig” allt, då är risken stor att du får saltutfällningar när ytan torkar. Saltavlagringar blir som småkorn på betongytan och borstas eller skrapas bort. Se till att tvätta av golvet ordentligt efteråt. Skillnaden mellan salt- och kalkutfällningar är att om du luktar/smakar på utfällningen så kommer kalken att lukta ”ägg”.

OM KALKUTFÄLLNINGAR

På betong kan man ibland se ”vita slöjor” som oftast går under beteckningen kalkutfällningar. Dessa utfällningar försämrar inte betongen hållbarhet men kan upplevas etiskt störande. Oftast slits kalkutfällningar bort över tid och nära nog all betong drabbas i viss grad av kalkutfällnngar. För BetSils del är kalkutfällningar inte reklamationsgrundande.

Mängden kalkutfällningar som uppstår i betongen är beroende på hur mycket obränd kalk som finns kvar i betongen efter att den härdat färdigt. När den obrända kalken kommer i kontakt med vatten, bildar den kalkutfällningar på ytan av betongen. Ju kallare det är, desstu större blir kalkutfällningarna, närmar sig temperaturen +5 grader så måste man låta betongen bränna längre än normalt, för att slippa stora kalkutfällningar.

För offentlig miljö, testa

Tänker du lägga BetSil på betongytor som skall användas i offentlig miljö eller i en bostad, gör en test först. Du vet inte i förväg hur mycket obränd kalk du har i din betong och hur betongen kommer att reagera. Du får också bekräftelse på hur betongytan kommer att se ut efter att du lagt BetSil.

Köp 1 liter BetSil i vår webbshop och lägg BetSil på en betongyta som du vet inte kommer att vara synlig i framtiden. Typ golvet i ett badrum där du skall lägga klinkers, eller i köket, där du vet vart diskbänken skall stå.

Gör du det, så kommer du att få en uppfattning om betongen överreagerar och skapar stora kalkutfällningar. Men tänk på att även om du inte får några kalkutfällningar på provytan, så innebär det inte att du kan få dem på något annat ställe. Men förhoppningsvis är de då så små att du kan ta bort dem.

Att ta bort kalkutfällningar

Kalkutfällningar försämrar inte betongen men som kan vara en sak man stör sig på innan de är bortslitna.

Kalkutfällningar kan även ”slitas bort” manuellt genom att borsta betongen med stenmjöl eller borsta med en stålborste.

Du kan även tvätta bort kalkutfällningar mekaniskt med olika syralösningar som saltsyra, fosforsyra, ättiksyra eller citronsyra. Späd syran så att du får en 10-20% lösning, en för stark lösning riskerar att skada betongen.
Använd skyddsutrustning för att skydda händer, hud och ögon.
Tvätta betongen innan du använder syralösningen tvätta den också noga efter behandlingen.

Saltutfällningar vid överdosering

Om du överdoserar BetSil så att inte betongen ”tar åt sig” allt, då är risken stor att du får saltutfällningar när ytan torkar. Saltavlagringar blir som småkorn på betongytan och borstas eller skrapas bort. Se till att tvätta av golvet ordentligt efteråt. Skillnaden mellan salt- och kalkutfällningar är att om du luktar/smakar på utfällningen så kommer kalken att lukta ”ägg”.