Ja BetSil är testad och godkänd av CBI Betonginstitutet enligt standard SS-EN 1504-2, ytskyddsprodukter för betong.
BetSil har även miljömärkningen ”Stort A” hos Sunda HUs vilket innebär ringa eller ingen miljöpåverkan.