BetSil är en miljövänlig svensktillverkad produkt som består av naturliga råvaror, den skadar inte miljön. Den är inte klassad som hälsofarlig och innehåller inga flyktiga organiska ämnen (VOC), inga gifter och är heller inte brandfarliga. Dock har BetSil ett högt pH och du bör undvika att spola ner stora mängder överbliven produkt i avlopp. När du använder BetSil rekommenderar vi att du använder skyddsglasögon och skyddshandskar.