BetSil är diffussionsöppen, med andra ord är BetSil låter vatten i gasform kan ta sig ut ur betongen men den stoppar vatten i vätskeform att ta sig in i betongen. BetSil fungerar ypperligt på betong i en källare då markfukt, som kan uppstå i en källares golv och väggar, kan ta sig ut.