Ja BetSil är diffusions öppen, BetSil låter vatten i gasform ta sig ut ur betongen men den stoppar vatten i vätskeform att ta sig in i betongen.
Skall du måla på ett betonggolv som är behandlat med BetSil rekommenderar vi en vanligt betongfärg som är diffusionsöppen.