Ja, BetSil är klassificerat som ”Rekommenderad” hos Byggvarubedömningen.