Lägginstruktion nylagd marksten

För nylagd marksten så är den totala förbrukningen ca 0,20 l per m2

1. Rengörning
Se till att markstenen är sopad och rengjord från grus och lösa föremål. Använd sedvanlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar när du jobbar med BetSil.

2. Förarbete
Täck områden som inte skall behandlas med BetSil, typ aluminium, glasytor och nylagd asfalt. ( Om dessa finns i direkt närhet av markstenen du skall behandla.)

3. Behandling
Börja med att skaka dunken med BetSil rejält, spraya sedan ett tunt jämt lager med BetSil över markstenen med hjälp av en lågtrycksspruta. ca 0,10 L / m2. Ytan skall bli fuktig inte blöt/våt och BetSil skall sugas in i markstens porer. Låt markstenen torka.

4. Försegling
När markstenen har torkat, lägg ett tunt lager BetSil, ca 0,10 L / m2. Nu kommer markstenen att suga åt sig mindre mängder av BetSil, så var försiktig.  Var noga med att all BetSil tas upp av markstenen, om så inte sker, borsta ut den över en större yta. Undvik överdosering då det kan ge vita kalkutfällningar.

5. Efterarbete
Påföljande dag, spola av markstenen med vatten (ej högtryck) för att få bort kalk och partiklar som BetSil kan ha trängt upp ur markstenen.

Lägginstruktion nylagd marksten

För nylagd marksten så är den totala förbrukningen ca 0,20 l per m2

 

1. Rengörning
Se till att markstenen är sopad och rengjord från grus och lösa föremål. Använd sedvanlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar när du jobbar med BetSil.

2. Förarbete
Täck områden som inte skall behandlas med BetSil, typ aluminium, glasytor och nylagd asfalt. ( Om dessa finns i direkt närhet av markstenen du skall behandla.)

3. Behandling
Börja med att skaka dunken med BetSil rejält, spraya sedan ett tunt jämt lager med BetSil över markstenen med hjälp av en lågtrycksspruta. ca 0,10 L / m2. Ytan skall bli fuktig inte blöt/våt och BetSil skall sugas in i markstens porer. Låt markstenen torka.

4. Försegling
När markstenen har torkat, lägg ett tunt lager BetSil, ca 0,10 L / m2. Nu kommer markstenen att suga åt sig mindre mängder av BetSil, så var försiktig. Var noga med att all BetSil tas upp av markstenen, om så inte sker, borsta ut den över en större yta. Undvik överdosering då det kan ge vita kalkutfällningar.

5. Efterarbete
Påföljande dag, spola av markstenen med vatten (ej högtryck) för att få bort kalk och partiklar som BetSil kan ha trängt upp ur markstenen.