Det får inte finnas risk för frost inom det närmaste 48 timmarna efter behandling. Bäst resultat nås kring 20 grader