BetSil innehåller silikat som kan etsa mot vissa ytor. Särskilt viktigt är att inte få ”stänk” på glasytor, ytor av lättmetall, t.ex. aluminium eller klinker och kakelplattor. Även trädetaljer som socklar och parkettgolv kan vara klokt att skydda.