Vi råder dig att lämna in överbliven BetSil till närmaste återvinningscentral. Lämna dunken bland färger och kemikalier