BetSil tränger ner i betongen och strukturen på ytan kommer därför vara likadan efter behandling. Har man synliga skador på ytan som ska behandlas rekommenderar vi att man lagar med spackel eller annan byggmassa innan man lägger BetSil.