Så fort du kan gå på betongen, så kan du lägga BetSil på den.

Men det optimala resultatet får du ut av BetSil om du väntar ca 3 veckor så att betongen hunnit ”bränna” ett tag.

Vi rekommenderar också att göra behandlingen så tidigt som möjligt i byggprocessen för att skydda ytan även under byggnationen.
Men tänk på att betongen blir betydligt hårdare efter en behandling med BetSil och det kan bli svårt med att borra och skära i den.