Knappt någon lukt alls i dunken, när du lagt BetSil på betonggolvet finns ingen lukt. BetSil tränger in i betongen och ligger inte kvar uppe på ytan.