BetSil har faktiskt även en rengörande effekt. Vi använder ex produkten i bilverkstäder för att rengöra nedsmutsad betong. När BetSilen tränger ner i betongen trycker den upp vätska och smuts som sedan kan skuras / sugas bort med skurmaskin. Man vet tyvärr aldrig i förväg hur rent golvet blir och i vissa fall får man upprepa behandlingen ett antal gånger.

För att behandla ett gammalt golv krävs egentligen bara rengöring, gärna med skurmaskin så att golvet blir relativt dammfritt. man måste ju såklart också ”komma åt” betongen, dvs att det inte ligger någon färg eller film kvar från någon gammal behandling. Men om golvet suger upp tex vatten så kommer den att suga upp BetSil.