Lägganvisningar för BetSil befintlig marksten

(Det finns två varianter beroende hur stark påväxten är på markstenen)

Tvätt och försegling av befintlig marksten med ringa påväxt av mossa

Total åtgång ca 0,25 l / m2. (två appliceringar)

Behandlar du markstenen med BetSil så är det en permanent miljövänlig behandling som du normalt sett inte behöver göra om. Tänk på att skyddet gäller markstenen, beroende på hur fogen mellan stenarna lagd, så kan växtligheten komma tillbaka där efter något år.

1. Rengörning
Ta bort så mycket du kan av mossa, gräs och annan påväxt som finns på och mellan markstenen. Använd sedvanlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar.

2. Förarbete
Täck områden som inte skall behandlas med BetSil, typ aluminium, glasytor och nylagd asfalt. (Om dessa finns i direkt närhet av markstenen du skall behandla.)

3. Tvätt o behandling
Innan du börjar, skaka om dunken med BetSil rejält. Spraya BetSil på en begränsad yta av marksten med hjälp av en lågtrycksspruta, dock ej större än 10 m2. Markstenen skall bli fuktig, på gränsen till blöt, beräkna ca 0,15 L / m2. Låt BetSil verka i ca 5 min, tvätta sedan ytan med en högtryckstvätt med rotor-jetmunstycke så att markstenen blir ren från påväxt. Ta sedan en ny yta och upprepa detta tills all marksten är tvättad. Skulle det finnas pölar på markstenen borsta bort dessa. Låt sedan all marksten torka.

4. Försegling
När markstenen har torkat kontrollera om du behöver fylla på ny fogsand, gör det  innan du lägger på BetSil. Lägg ett tunt lager BetSil ca 0,10 L / m2. Nu kommer markstenen att suga åt sig mindre mängder av BetSil, så var försiktig. Var noga med att all BetSil tas upp av markstenen, om så inte sker borsta ut den över en större yta. Undvik överdosering då det kan ge vita kalkutfällningar.

5. Efterarbete
Påföljande dag, spola av markstenen med vatten (ej högtryck) för att få bort kalk och partiklar som BetSil kan ha trängt upp ur markstenen.

Befintlig marksten med mycket stark påväxt av mossa, gräs och alger

Total åtgång ca 0,3 l / m2. (två appliceringar)

 

1. Rengörning
Ta bort mossa, gräs och annan påväxt som finns på och mellan markstenen så att hela markstenen blir synlig. Använd sedvanlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar.

2. Förarbete
Täck områden som inte skall behandlas med BetSil, typ aluminium, glasytor och nylagd asfalt. (Om dessa finns i direkt närhet av markstenen du skall behandla).

3. Tvätt o behandling
Spraya BetSil på en begränsad yta av marksten med hjälp av en lågtrycksspruta, dock ej större än 10 m2. Markstenen med påväxt skall bli våt, på gränsen till blöt, beräkna ca 0,2 L / m2. Låt BetSil verka i ca 5 – 10 min, tvätta sedan ytan med en högtryckstvätt med rotor-jetmunstycke så att markstenen blir ren från påväxt. Ta sedan en ny yta och upprepa detta tills all marksten är tvättad. Skulle det finnas pölar med på markstenen borsta bort dessa. Låt sedan all marksten torka. OBS! Tänk på att det kommer att stänka rejält i samband med tvätten om det är en stark påväxt.

4. Försegling
När markstenen har torkat kontrollera om du behöver fylla på ny fogsand, gör det  innan du lägger på BetSil. Lägg ett tunt lager BetSil ca 0,10 L / m2. Nu kommer markstenen att suga åt sig mindre mängder av BetSil, så var försiktig. Var noga med att all BetSil tas upp av markstenen, om så inte sker borsta ut den över en större yta. Undvik överdosering då det kan ge vita kalkutfällningar.

5. Efterarbete
Påföljande dag, spola av markstenen med vatten (ej högtryck) för att få bort kalk och partiklar som BetSil kan ha trängt upp ur markstenen.

Lägganvisningar för BetSil befintlig marksten

(Det finns två varianter beroende hur stark påväxten är på markstenen)

Tvätt och försegling av befintlig marksten med ringa påväxt av mossa

Total åtgång ca 0,25 l / m2. (två appliceringar)

Behandlar du markstenen med BetSil så är det en permanent miljövänlig behandling som du normalt sett inte behöver göra om. Tänk på att skyddet gäller markstenen, beroende på hur fogen mellan stenarna lagd, så kan växtligheten komma tillbaka där efter något år.

1. Rengörning
Ta bort så mycket du kan av mossa, gräs och annan påväxt som finns på och mellan markstenen. Använd sedvanlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar.

2. Förarbete
Täck områden som inte skall behandlas med BetSil, typ aluminium, glasytor och nylagd asfalt. (Om dessa finns i direkt närhet av markstenen du skall behandla.)

3. Tvätt o behandling
Innan du börjar, skaka om dunken med BetSil rejält. Spraya BetSil på en begränsad yta av marksten med hjälp av en lågtrycksspruta, dock ej större än 10 m2. Markstenen skall bli fuktig, på gränsen till blöt, beräkna ca 0,15 L / m2. Låt BetSil verka i ca 5 min, tvätta sedan ytan med en högtryckstvätt med rotor-jetmunstycke så att markstenen blir ren från påväxt. Ta sedan en ny yta och upprepa detta tills all marksten är tvättad. Skulle det finnas pölar på markstenen borsta bort dessa. Låt sedan all marksten torka.

4. Försegling
När markstenen har torkat kontrollera om du behöver fylla på ny fogsand, gör det  innan du lägger på BetSil. Lägg ett tunt lager BetSil ca 0,10 L / m2. Nu kommer markstenen att suga åt sig mindre mängder av BetSil, så var försiktig. Var noga med att all BetSil tas upp av markstenen, om så inte sker borsta ut den över en större yta. Undvik överdosering då det kan ge vita kalkutfällningar.

5. Efterarbete
Påföljande dag, spola av markstenen med vatten (ej högtryck) för att få bort kalk och partiklar som BetSil kan ha trängt upp ur markstenen.

Befintlig marksten med mycket stark påväxt av mossa, gräs och algerTotal åtgång ca 0,3 l / m2. (två appliceringar)

 

1. Rengörning
Ta bort mossa, gräs och annan påväxt som finns på och mellan markstenen så att hela markstenen blir synlig. Använd sedvanlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar.

2. Förarbete
Täck områden som inte skall behandlas med BetSil, typ aluminium, glasytor och nylagd asfalt. (Om dessa finns i direkt närhet av markstenen du skall behandla).

3. Tvätt o behandling
Spraya BetSil på en begränsad yta av marksten med hjälp av en lågtrycksspruta, dock ej större än 10 m2. Markstenen med påväxt skall bli våt, på gränsen till blöt, beräkna ca 0,2 L / m2. Låt BetSil verka i ca 5 – 10 min, tvätta sedan ytan med en högtryckstvätt med rotor-jetmunstycke så att markstenen blir ren från påväxt. Ta sedan en ny yta och upprepa detta tills all marksten är tvättad. Skulle det finnas pölar med på markstenen borsta bort dessa. Låt sedan all marksten torka. OBS! Tänk på att det kommer att stänka rejält i samband med tvätten om det är en stark påväxt.

4. Försegling
När markstenen har torkat kontrollera om du behöver fylla på ny fogsand, gör det  innan du lägger på BetSil. Lägg ett tunt lager BetSil ca 0,10 L / m2. Nu kommer markstenen att suga åt sig mindre mängder av BetSil, så var försiktig. Var noga med att all BetSil tas upp av markstenen, om så inte sker borsta ut den över en större yta. Undvik överdosering då det kan ge vita kalkutfällningar.

5. Efterarbete
Påföljande dag, spola av markstenen med vatten (ej högtryck) för att få bort kalk och partiklar som BetSil kan ha trängt upp ur markstenen.